<

Zgrada ul. Nikole Pašića 19

SPRAT I STAN BROJ 1 POVRŠINA: 36.79 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 1
PRODATO
SPRAT I STAN BROJ 2 POVRŠINA: 45.24 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 2
PRODATO
SPRAT I STAN BROJ 3 POVRŠINA: 46.44 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 3
PRODATO
SPRAT I STAN BROJ 4 POVRŠINA: 40.35 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 4
PRODATO
SPRAT II STAN BROJ 5 POVRŠINA: 85.37 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 5
PRODATO
SPRAT II STAN BROJ 6 POVRŠINA: 46.44 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 6
PRODATO
SPRAT II STAN BROJ 7 POVRŠINA: 40.35 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 7
PRODATO
SPRAT III STAN BROJ 8 POVRŠINA: 85.37 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 8
PRODATO
SPRAT III STAN BROJ 9 POVRŠINA: 46.44 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 9
PRODATO
SPRAT III STAN BROJ 10 POVRŠINA: 40.35 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 10
PRODATO
SPRAT IV STAN BROJ 11 POVRŠINA: 35.60 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 11
PRODATO
SPRAT IV STAN BROJ 12 POVRŠINA: 43.90 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 12
PRODATO
SPRAT IV STAN BROJ 13 POVRŠINA: 46.44 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 13
Na tržištu
SPRAT IV STAN BROJ 14 POVRŠINA: 40.35 m2 STATUS STANA:
OSNOVA
STANA BROJ 14
PRODATO