Snow
Forest
Mountains

PONUDA STANOVA

STAN BR. 1

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT PRIZEMLJE
POVRŠINA 34,75 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 2

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT I SPRAT
POVRŠINA 36,66 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 3

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT I SPRAT
POVRŠINA 36,28 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 4

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT I SPRAT
POVRŠINA 26,15 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 5

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT I SPRAT
POVRŠINA 45,76 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 6

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT I SPRAT
POVRŠINA 32,81 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 7

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT II SPRAT
POVRŠINA 36,66 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 8

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT II SPRAT
POVRŠINA 62,16 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 9

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT II SPRAT
POVRŠINA 45,76 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 10

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT II SPRAT
POVRŠINA 32,81 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 11

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT III SPRAT
POVRŠINA 36,66 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 12

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT II SPRAT
POVRŠINA 36,28 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 13

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT III SPRAT
POVRŠINA 26,15 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 14

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT III SPRAT
POVRŠINA 45,26 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 15

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT III SPRAT
POVRŠINA 32,81 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 16

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT IV SPRAT
POVRŠINA 36,22 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 17

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT IV SPRAT
POVRŠINA 35,81 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 18

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT IV SPRAT
POVRŠINA 23,63 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 19

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT IV SPRAT
POVRŠINA 44,51 m2
STATUS PRODATO
STAN BR. 20

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA P+3+Pe

ul. SVETOSAVSKA 10, PRIJEDORSAZNAJ VIŠE
SPRAT IV SPRAT
POVRŠINA 32,81 m2
STATUS NA TRŽIŠTU